„СУР“ је основано 2004 год. са циљем да обједини и помогне све субјекте који се организовано баве прикупљањем и рециклажом пластичног отпада.

Позиционирано је тако да комплетно и стручно сарађује са свим субјектима било физичким или правним у ланцу заштите човекове средине који у овом послу виде и комерцијални ефекат.

Успешно сарађује и са Владиним институцијама надлежне за ову проблематику.

Пружа помоћ у информисању оспособљивању сваког ко жели да се бави пословима прикупљања пластичног отпада.

Удружење је чланица „ЕПРО“-а у Бриселу (европска асоцијација за пластику) .

„УНДП“ за Србију (међународна финансиска корпорација) и ИФЦ радимо да изради заједнички пројекат у циљу промовисања одрживе приватне инвестиције у овој области.

Чланство у „СУР“ је слободно и отворено за свакога ко се организовано бави овим послом без чланарине и било каквих финансиским наметањима или обавезама.
21.06.2007.
Успешно сарађује и са Владиним институцијама надлежне за ову проблематику.
17.03.2007.
Пружа помоћ у информисању оспособљивању сваког ко жели да се бави пословима прикупљања пластичног отпада.
14.02.2007
СУР је основано 2004 год. са циљем да обједини и помогне све субјекте који се организовано баве прикупљањем и рециклажом пластичног отпада.


У припреми.

Мр. Милан Илић
11000 Београд,
Ул. Војводе Степе бр.140,
Тел.: 011/2473-942;
Факс: 011/3974-398;
E-пошта: office@reciklaza.org   
© 2007. СУР, Београд, Србија